Energideklaration - besiktning av hus, kostnad och pris

Energideklarationen visar hur en byggnad använder energi och klassificerar den enligt en skala som tagits fram och finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6).   

Energideklaration är en kontroll av byggnaders energianvändning. Fastighetsägare som hyr ut är skyldiga att visa en energideklaration som inkluderar bland annat energiprestanda till en person som ska hyra eller köpa en bostad. Även hemelektronik och vitvaror energideklareras. En lag skrevs år 2006 med syftet att positivt verka för positiv inomhusmiljö våval som från ett samhälleligt perspektiv påverka hela planetens natur och miljö långsiktigt.

Energideklaration är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för

 • Du som äger en byggnad som ofta besöks av allmänheten
 • Du som bygger nytt
 • Du som hyr ut

I flerfamiljsbostäder ska energideklarationens sammanfattning finnas på en central plats där människor passerar på ett väl synligt sätt. Exempelvis:

 • Anslagstavlan i trappuppgången
 • BRF:s hemsida på internet

Det är bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att upprätta en energideklaration och det är den boende som är ansvarig för att hens lägenhet har särskild informations om sin egen lägenhets energiprestanda.

Det finns även relevant kringinformation i energideklarationen, t ex finns

 • Info huruvida OVK var genomförd vid tillfället för genomförandet av energideklarationen
 • Info om huruvida en radonmätning var genomförd

För att vara förberedd inför försäljning eller uthyrning måste du genomföra besiktningen innan den nya boende flyttar in. Ansvaret ligger på den säljande och den uthyrande och deklarationen måste vara genomförd innan inflytt.

När en ny byggnad byggs är det byggherrern som, inom två år efter att byggnaden tas i bruk, är ansvarig för att utföra besiktningen som ger en energideklaration. Även om information kring byggnadens energianvändning, prestanda och tekniska lösningar finns i ritningar och projektering av byggnade så behövs besiktningen och deklarationen som ett kvitto och garanti att värdena är kontrollerade av en energiexpert.

Vad innehåller energideklarationen?

Energideklarationen innehåller:

 • Hur stor yta som normalt uppvärms
 • Hur mycket energi som används för byggnaden.
  • Uppvärmning
  • Komfortkyla
  • Tappvarmvatten
  • Fastighetsel
 • Lista med förslag till åtgärder för att förbättra energianvändningen
 • Om radonmätning är genomförd eller inte. Om radonmätning är gjord så finns den med i deklarationen

Energiprestanda är en av de viktigaste deklarationspunkterna. Den visar hur stor energiåtgången är per kvadratmeter och år. (kWh/[kvm x år])

En person som ska köpa eller hyra en bostad har rätt att se en energideklaration. Därför är det viktigt att bostadsägaren har en godkänd och riktigt utförd energideklaration. En aspekt som avses med deklarationen är att möjliggöra jämförelser mellan olika byggnader och att gradering, resultat är objektivt jämförbara.

Vem kan utfärda en energideklaration?

Personer som har certifierats som energiexpert (cex) genom ett av Boverket godkänt certfieringsorgan kan utfärda en energideklaration för en byggnad. Certifikatet är alltså personligt, inte knutet till ett företag, även om de flesta med CEX-certifikat är anställda på ett teknikkonsultföretag.

Pris på energideklaration

Det finns inga regleringar för pris på en energideklaration. Priset sätts av marknadens parter och de statliga regleringarna som gäller under Boverkets översyn ska säkerställa att marknaden fungerar väl. Och att lagstiftarnas syfte med energideklarationen samtidigt upplevs.

För att utfärda energideklarationen behöver den certifierade energiexperten samla in dokument om byggnaden. Det underlättar om fastighetsägaren bistår, men det går att inhämta underlag via offentliga register, kommunens stadsbyggnadsnämnd eller liknande.

Energiexperten använder mjukvara för att genomföra beräkningarna som ligger till grund för den slutliga energideklarationen. En seriöst utfärdad energideklaration innebär att personen som utför deklarationen besöker byggnaden för okulär besiktning.

Kostnaden för en energideklaration baseras ofta och till största del på nedlagd arbetstid med en given timpenning. Timpriser kan skilja mycket och det kan vara värt att be fler CEX-konsulter om offert innan beslut och beställning av energideklaration.

Centralt register för energideklarationer

Boverket håller ett centralt register över alla genomförda energideklarationer. Även kommuner, byggnadsnämnden eller liknande, har information om senast genomförda energideklaration. I registret hittar du information om byggnadens energiklass, energiprestanda, eventuell radonmätning, OVK och varje deklarations unika energideklarations-id.

 

 


 

Lägre energiförbrukning med solceller eller luftvärmepump 

Ett säkert sätt att få ner energiförbukningen och elräkningen i hemmet är att koppla in miljövänliga  energikällor som solceller, luftvärmepumpar eller bergvärme. Energiklassningen blir bättre och banker brukar ge ränterabatter för byggnader med bra betyg i energideklarationen. Läs mer om solceller på Soltech Energy.  

 


 

Offerter för BRF 

Bostadsrättsföreningar kan spara bra pengar genom att löpande be om offerter inom inte bara energideklarationer, utan andra viktiga områden som påverkar ekonomin och ger effektiv drift och förvaltning av föreningen. Hitta en leverantör för  OVK  eller be om offert för en ny BRF-försäkring genom att göra offertförfrågan på tjänster som OVKbesiktning.se eller anbudskollen.se.