Trender för energideklarationer

Boverket upprätthåller ett register över energideklarationer. De uppdaterar allmänheten löpande med statistik över antalet deklarerade byggnader, se bild nedan.

Källa: boverket.se. Rapportens datum: mars, 2017

Av statistiken går att utläsa att normala månader görs det mellan 2500-6000 energideklarationer. Det är tydliga säsongseffekter med färre utfärdade deklarationer under juli och december-januari. Historiskt ser vi att de första åren efter införandet av kraven på energideklarationer, åren 2009-2010, var aktiva år. Topprekordet togs i juni månad år 2009 med 17089 deklarerade byggnader.

Under de senaste sex åren (detta skrivs i jan, 2017) har trenden över antalet legat platt. Flera inom branschen tror att men kommer att se en ökning de kommande åren, drivet av flera faktorer som ökat bostadsbyggande samt ökat politiskt intresse för miljöområdet.