Miljö

Det underliggande målet i arbetet med att vi blir energismartare och effektivare i användningen av energi är att miljön ska förbättras. Klimatförändringarna har accelererat i negativ riktning under den senaste hundra åren och samhället behöver arbeta inom många områden för att bryta detta.

Hur vi bor, bygger bostäder och lever i inomhusmiljöer är ett av områdena vi bearbetar för miljöns skull.