Småhus

Energideklaration ska utfärdas för alla nybyggnationer. Deklarationen som initialt var ett politiskt instrument får ett ständigt ökande värde på marknaden i och med klimatförändringarna. Drivkrafterna kommer både från människor som vill bidra till ett levnadssätt som är klimatmässigt långsiktigt hållbart och från ekonomiska faktorer som att marknaden är mer uppmärksam i efterfrågan av klimatsmarta hem.

Faktorer som inverkar på resultatet i energideklarationen är främst husfabrikat, värmesystem och isolering.

Fabrikat och småhustillverkare

Med husfabrikatet följer ett urval av byggtekniska faktorer som fabrikat av isolering, fönster och värmesystem vilka har stark påverkan på energieffektivitet. Det är vettigt att läsa på om vilka val som finns tillgängliga när man undersöker olika småhustillverkar. Tänk på att det ständigt sker förändringar över tiden och ett befintligt tillval under en månad och år kanske inte längre finns i sortimentet senare.

Några vanliga hustillverkare på den svenska marknaden:
- Brahus
- Anebyhus
- Varbergshus

Husets värmesystem

Det finns idag många möjligheter att nyinstallera ett värmesystem som helt eller delvis bidrar till uppvärmningen av bostadshus. Det är naturligt för alla husägare att kolla upp kommunal fjärrvärme, luftvärmepump, bergvärme och solceller som komplement eller ersättare till el- och olja. Utvecklingen går så pass snabbt att det är värt att välja ett framtidsförberett system ifall investeringskostnaden idagsläget är för högt/ej energilönsamt. Uppvärmningscentralen bör vara förberett med moduler och kopplingar för andra framtida energikällor.

Byggmaterial

I arbetet med utfärdande av energideklarationen behöver ritningar och byggtekniska dokument samlas in. Dessa används i kalkylen av energieffektivitet. De viktigaste delarna i byggkonstruktionen är isolering av:

- fönster
- tak
- golv
- vägg

Exempelvis kan man enligt energimyndighetens statistik öka energieffektiteten i ett hus genom att installera moderna dörrar och fönster och genom detta påverka de ca 35% av värme som i äldre hus försvinner genom fönster och dörrar. I ett svenskt normalhus kan det spara ca 500-1000 kWh/år.

Luftflöden

Inomhusmiljön och luftflöden är viktiga för välbefinnandet för människor som vistas i en byggnad. Värme, kyla och friskt syre behövs regleras. Vid varje installation av en lokal sker injustering av flöden genom att öppna och stänga flöden i de ventildon som installerats i byggnadens olika rum. Friskluftsinflöde behövs i rum där personer vistas och utflöde bör göras med luft som håller låg termperatur/energi. Kanaler och ventiler smutsas ned över tid och Boverket övervakar att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, sköts av fastighetsägaren enligt riktlinjer om frekvens och rapportering av besiktningsprotokoll.