Ventilation

Vid energibesiktningar är ventilationssystemet centralt. En önskad minskning i energianvändningen innefattar ofta åtgärder kring ventilationen. För att ventilationen ska fungera i byggnaden är det viktigt att uteluftsventiler och frånluftskanaler är öppna och rengjorda. En bra rekommendation är att en sakkunnig person utreder om byggnadens nuvarande ventilationssystem bör ändras. Funktionskontrollanter har en branschorganisation kallad Funkis som samlar aktuell information kring lagar och regler samt tillhandahåller verktyg för fackmännen.