Blogg

RSS

Gör energideklaration för att få lägre bankränta

5 Dec 2023

I dagens samhälle, där hållbarhet och energieffektivitet är centrala frågor, blir energideklarationer allt viktigare för både villaägare och fastighetsägare med flerbostadshus. Inte bara ger de en översikt över byggnadens energiprestanda, utan de kan också vara nyckeln till att kvalificera sig för en lägre bolåneränta. I detta blogginlägg ska vi utforska betydelsen av energideklarationer och hur [...]


Energismart boende med hjälp av energideklaration

28 Jun 2023

Allt fler svenskar har fått upp ögonen för hur deras bostad kan dra mindre energi och bli mer miljövänlig. Många vill göra sitt för klimatet och en annan god anledning är det stigande elpriset. Energideklarationen berättar hur energieffektivt huset och ger också underlag för lämpliga åtgärder för att göra att bostaden blir mer energismart. Vad [...]


Efterfrågan ökar på energideklarationer

26 Jan 2018

Sverige växer i stark takt och många nya bostäder har färdigställts de senaste åren. Att det byggs fler bostäder beror på dels på befolkningstillväxten och en därigenom ökad efterfrågan. Det beror även på ett ökat politiskt fokus som startade för några år sedan. Projekt som startades då har färdigställts. Med lagkrav om att energideklaration behövs [...]


Regional energirådgivning

11 Jun 2017

Alla kan få gratis energirådgivning från en professionell lokal energiexpert. Det är Energimyndigheten som finansierar regionala (kommunala och ibland samarbetande kommuner och län) energi- och klimatrådgivare. Eftersom det är en skattefinansierad tjänst och service som bemannas via kommunens försorg finns det skillnader vilken service du erbjuds i Sveriges olika kommuner. Flera län samarbetar där energi- [...]


Energideklaration via digitala medier

3 Oct 2016

Det är inte enkelt att från styr- och övervakningsmyndigheter snabbt få svar på frågan om vilka byggnader som har genomfört en energideklaration och vilka som inte uppfyller plikten. Det är heller inte lätt för myndigheter att på ett proaktivt sätt fullfölja sin myndighetsutövning enligt lagens riktlinjer  Våra myndigheter har som bekant kravet att diarieföra all kommunikation med allmänheten, [...]


Vi firar 10 år sedan lagen om energideklaration

13 Sep 2016

För 10 år sedan, den 1 oktober 2006 stiftades en lag om energideklaration för byggnader. Syftet med lagen är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser.  Hur efterföljs lagen, nu tio år efter att lagen instiftades? Många inom bygg och fastighetsbranschen anser att kontrollmyndigheterna inte agerar tillräckligt aktivt i sin tillsyn. Kommunernas byggnadsnämnder bedriver arbetet, [...]