Efterfrågan ökar på energideklarationer

Sverige växer i stark takt och många nya bostäder har färdigställts de senaste åren. Att det byggs fler bostäder beror på dels på befolkningstillväxten och en därigenom ökad efterfrågan. Det beror även på ett ökat politiskt fokus som startade för några år sedan. Projekt som startades då har färdigställts.

Med lagkrav om att energideklaration behövs i samband med inflyttning i bostäder samt när köp och försäljning sker skapas även här en ökad efterfrågan. På politiskt håll finns även det ständigt aktuella behovet att förändra vårt sätt att leva för att minska växthuseffekten.

Ny teknik rapporterar att det behövs fler experter och kunniga inom området för samhällsbyggande.

Inom branschen behöver vi förbereda oss för mer arbete, vilket självklart är roligt.

26 Jan 2018