Gör energideklaration för att få lägre bankränta

I dagens samhälle, där hållbarhet och energieffektivitet är centrala frågor, blir energideklarationer allt viktigare för både villaägare och fastighetsägare med flerbostadshus. Inte bara ger de en översikt över byggnadens energiprestanda, utan de kan också vara nyckeln till att kvalificera sig för en lägre bolåneränta. I detta blogginlägg ska vi utforska betydelsen av energideklarationer och hur de kan påverka din ekonomi positivt.

 

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar en byggnads energiprestanda och hur energieffektiv den är. Det innefattar en skala från A till G, där A representerar högsta energieffektivitet och G den lägsta. Boverket är tillsynsmyndighet för att fastighetsägare genomför energideklaration enligt lagen. En energideklaration för byggnader kan bara utfärdas av certifierade energiexperter som analyserar byggnadens energianvändning och ger ägarna vägledning om hur de kan förbättra energieffektiviteten. Via tjänster som besiktigaste.se hittar fastighetsägare certifierade energiexperter som kan utföra energideklaration för sin fastighet. 

 

Hur påverkar energideklarationer bolåneräntan?

Ett intressant samband som många fastighetsägare och villaägare kanske inte är medvetna om är kopplingen mellan energideklarationer och bolåneräntor. Många långivare erbjuder förmånliga räntor för fastigheter som klassificeras som energieffektiva, det vill säga de som ligger i de högre klasserna (A eller B) på energideklarationsskalan.

Att ha en hög energiklassificering signalerar inte bara att din byggnad är miljövänlig, utan det indikerar också lägre energikostnader för dess invånare. Bankerna ser detta som en indikator på en välunderhållen och framtidsinriktad fastighet, och därför kan de vara villiga att erbjuda lägre räntor för bolån.

 

Hur kan du förbättra din energiklassificering?

Om du redan har genomfört en energideklaration och fått en mindre önskvärd energiklassning, behöver du inte förlora hoppet. Det finns flera åtgärder du kan vidta för att förbättra din byggnads energieffektivitet och därmed höja dess energiklass.

  1. Investera i energieffektiva apparater: Uppgradera till apparater med högre energiklassning för att minska energiförbrukningen i din byggnad. Exempelvis kan man hitta effektivare tvättmaskin, kyl och frys.

  2. Förbättra isoleringen: En välisolerad byggnad minimerar värmetapp och minskar därmed behovet av uppvärmning eller kylning.

  3. Installera energieffektiva fönster och dörrar: Byt ut gamla, ineffektiva fönster och dörrar mot moderna, energieffektiva alternativ.

  4. Invester i förnybar energi: Utforska möjligheter som solpaneler eller värmepumpar för att minska beroendet av icke-förnybara energikällor.

Genom att implementera dessa åtgärder kan du inte bara göra din fastighet mer miljövänlig utan också öka dess värde och kvalificera den för en lägre bolåneränta.

 

Ekonomiska fördelar med energieffektivitet

Att göra en energideklaration är inte bara ett krav eller ett sätt att bidra till miljön. Det är också en investering i din ekonomiska framtid. Genom att förbättra din byggnads energieffektivitet kan du inte bara sänka dina energikostnader utan också öppna dörren för förmånliga finansiella möjligheter, som lägre bolåneräntor. Så nästa gång du överväger att göra förändringar i ditt hem, tänk på hur de kan påverka din energideklaration och därmed din plånbok. En energieffektiv framtid är inte bara bra för planeten, det är också bra för din ekonomi.

5 Dec 2023