Energideklaration via digitala medier

Det är inte enkelt att från styr- och övervakningsmyndigheter snabbt få svar på frågan om vilka byggnader som har genomfört en energideklaration och vilka som inte uppfyller plikten. Det är heller inte lätt för myndigheter att på ett proaktivt sätt fullfölja sin myndighetsutövning enligt lagens riktlinjer 

Våra myndigheter har som bekant kravet att diarieföra all kommunikation med allmänheten, privatpersoner, professionella och andra organisatioer som inte är hemligstämplat eller skyddat av integritetsregler. Det skapar enorma mängder information och data, vilket i sig inte borde vara några problem med dagens system för datalagring och processande. Vad som är utmaningen är avsaknad av erfarenhet inom myndigheter att hantera stora mängder data och arkiv. Utvecklingen går snabbt och myndigheter kan inte anamma senaste teknikerna, bland annat eftersom de behöver vara bakåtkompatibla. Vi kräver att det finns stöd i framtida teknik att söka i historiska arkiv och register. 

Under tiden vi väntar på att våra politiker driver på i frågan och våra myndigheter utvecklar sin förmåga inom arkivering, register och informationshantering får vi leva med andra tillvägagångssätt för att informera sig kring energideklarationer. Vi har tagit hjälp av företaget Miljonline.se för att utveckla tjänster inom digitala medier som fokuserar på energi- och fastighetsteknik.

3 Oct 2016