Regional energirådgivning

Alla kan få gratis energirådgivning från en professionell lokal energiexpert. Det är Energimyndigheten som finansierar regionala (kommunala och ibland samarbetande kommuner och län) energi- och klimatrådgivare.

Eftersom det är en skattefinansierad tjänst och service som bemannas via kommunens försorg finns det skillnader vilken service du erbjuds i Sveriges olika kommuner. Flera län samarbetar där energi- och klimatfrågor diskuteras genom forum och delade kunskapsbaser. På så sätt höjs standarden tjänsterna och även tillgängligheten genom bra publikationer och information på Internet.

Bland annat finns generella, grova kalkyler som beräknar din energiåtgång i hushåll givet byggnadens byggnadsår, typ av hus, storlek och vilka elektriska apparater som används i hushållet. Dessa är bra och ger en fingervisning som kan vara en trigger till att gå vidare med förbättringsåtgärder.

För att komma närmare den verkliga situationen i en fastighet och förbereda förbättringsåtgärder bör man vända sig till en certifierad energiexpert (CEX) för att genomföra en energianalys. En bostads energikonsumtion har många parametrar och underlaget i analysen är bra att använda vid offertförfrågan när förbättringsarbetet ska starta.

Många bostadsägare ser energiförbättringarna som en mycket bra ekonomisk investering då det både sänker löpande driftskostnader för huset samtidigt som energideklarationen efter upprustningen är ett värdebevis vid eventuella köp- och försäljningar.

11 Jun 2017