Vi firar 10 år sedan lagen om energideklaration

För 10 år sedan, den 1 oktober 2006 stiftades en lag om energideklaration för byggnader. Syftet med lagen är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. 

Hur efterföljs lagen, nu tio år efter att lagen instiftades? Många inom bygg och fastighetsbranschen anser att kontrollmyndigheterna inte agerar tillräckligt aktivt i sin tillsyn. Kommunernas byggnadsnämnder bedriver arbetet, men oftast sker det reaktivt och utan tillräcklig organisation för registrering och databasadministration. Åtgärder mot bostadsägare som inte fullföljer sin lagliga plikt tas nästan aldrig.

Hoppet finns hos miljöorganisationer att det ökande fokus på energi, miljö och global uppvärmning ska generera ett aktivt omtag med lagen om energideklarationer vid sitt tioårsfirande. 

Kortfakta:

Lagen bygger på ett EG-direktiv med ett klart klimatsyfte – Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning

 

 

13 Sep 2016